Header Header Header

Pedagogisch Beleidsmedewerker/ coach

Het is voor kinderdagverblijven en peuteropvangorganisaties verplicht om een pedagogisch mederwerker/ coach in dienst te hebben. Bij Eigenwijs en Wijsneusjes hebben we nu geen ruimte om full-time pedagogisch medewerker/ coach aan te nemen. We huren er daarom een in.

Een pedagogisch coach is iemand anders dan de pedagogisch medewerkers die voor uw kind zorgen. Deze specialist draagt haar kennis over aan het team. Verder biedt ze specifieke begeleiding en adviseert ze de pedagogisch medewerkers waar nodig.

Onze pedagogisch beleidsmedewerker/ coach is onder andere gespecialiseerd in:

  • De verschillende stromingen binnen de kinderopvang

  • De ontwikkelingsfasen van jonge kinderen, op motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Hoe ondersteun en stimuleer je kinderen in hun verschillende ontwikkelingsfasen? Wanneer houdt je rekening met een (dreigende) achterstand en wat kun je dan doen?

  • Onderzoeken van het kindbeeld en aanscherpen van onze spelvisie. De specialist helpt om de gesignaleerde specifieke behoeften van kinderen te koppelen aan de verschillende ontwikkelingsstadia.

  • Leert ons elkaar betrekken bij vernieuwingen, verschillende gesprekstechnieken en inspireren.

  • Geeft feedback

  • Leert ons meer over oudercommunicatie en hoe we deze altijd op hoog niveau houden

  • zet het pedagogisch beleid in op de groep en zorgt dat deze in de werkwijze word opgenomen en bijgehouden.

  • coacht de leidsters individueel en ondersteumt hen in de werkzaamheden en in hun ontwikkeling.

Zij zal 50 uur per jaar besteden aan de inplementatie van het pedagogsich beleidsplan op de werkvloer en 38 uur per jaar aan coaching van de beroepskrachten. Dit is berekend door een berekeningstool van Rijksoverheid.

Heeft u pedagogische vragen?

Stel ze aan de pedagogisch medewerker van uw kind. Heeft u een vraag voor de pedagogisch medewerker/ coach, informeer dan even bij een van de leidsters op de groep.