Header Header Header

Inschrijfformulier Peuteropvang Eigenwijs

Wat leuk dat u uw peuter bij ons wilt inschrijven! Dat gaat het snelst en het makkelijkst met dit inschrijfformulier. Wij sturen u een bevestiging als we de inschrijving goed ontvangen hebben. U betaalt bij ons geen inschrijfgeld.

Plaatsing

We proberen uw kind altijd zo snel mogelijk te plaatsen. Ongeveer twee weken voor uw kind start bij Peuteropvang Eigenwijs, maken we met u een afspraak voor een intakegesprek. U komt dan, eventueel samen met uw kind, op intake bij één van onze leidsters. Het intakegesprek is een kort gesprek, maximaal een 30 minuten, waarin u ons vertelt over uw zoon of dochter. Tijdens het gesprek mag uw kind op de groep spelen wanneer hij of zij dat wil.

 

 

Informatie aanvrager

Familienaam *:
Voornamen *:
Geslacht:
Geboortedatum *:
Burgerservicenummer *:
Adres *:
Postcode *:
Woonplaats *:
Telefoonnummer privé *:
Mobiel nummer:
Telefoonnummer werk:
E-mailadres *:
Gezinssituatie:Kiest u 'Anders, namelijk...' dan kunt u deze hieronder invoeren.
Anders, namelijk...:

Informatie partner

Familienaam:
Voornamen:
Geslacht:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:

Vul onderstaande gegevens alleen in als deze niet dezelfde zijn als die van de aanvrager!

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer privé:
Mobiel nummer:
Telefoonnummer werk:
E-mailadres:

Informatie kind

Achternaam *:
Voornamen *:
Roepnaam *:
Geslacht:
Geboortedatum *:
Burgerservicenummer *:
Land van herkomst *:
Moedertaal thuis gesproken *:
VVE-indicatie:
Kinderopvangtoeslag:

Medische gegevens

Naam huisarts:
Telefoonnummer huisarts:
Naam tandarts:
Telefoonnummer tandarts:
Is het kind ingeënt?:
Eventuele allergieën en/of bijzonderheden:

Ander adres indien onbereikbaar

Naam *:
Telefoonnummer *:
Naam:
Telefoonnummer:
Naam:
Telefoonnummer:

Gegevens betreffende de plaatsing van uw kind

Voorkeursdagen:
Gewenste plaatsingsdatum:

Plaatsing is mogelijk vanaf dat uw kind 2 jaar oud is en per 1e of 16e van de maand.

Gegevens met betrekking tot de inning van de ouderbijdrage

Bij plaatsing bij Peuteropvang Eigenwijs, V.O.F. Peuteropvang Eigenwijs, wordt de ouderbijdrage uitsluitend geïnd door middel van een automatische incasso. Indien u hiermee akkoord gaat, machtigt u door verzending van dit formulier V.O.F. Peuteropvang Eigenwijs de maandelijks verschuldigde ouderbijdrage van onderstaande bankrekening af te schrijven.

IBAN *:
Ten name van *:

Ik verklaar het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en ga akkoord met de algemene voorwaarden.

Datum *:
Opmerkingen: