Header Header Header

Wet van Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

 

Het pedagogisch beleid waarmee we bij Eigenwijs werken is gericht op de IKK. Dit is de Wet van Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Ondere deze wet vallen twee onderdelen: 

1)  de vier opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven, hoogleraaren ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, bieden optimale ontwikkeling voor ieder kind.

2) het GGD toetsingskader. De emotionele veiligheid en ontwikkeling van het kind is van belang en staat bij Eigenwijs altijd voorop.

 

De pedagogische aanpak binnen een kinderopvang is van uiterst belang om de optimale zorgvoor ieder kind te kunnen bieden. Het pedagogisch en de pedagogische haldelswijze zijn hierdoor van essentieel belang.

 

Vier pedagogische basisdoelen van Marianne-Walraven

Wij hanteren de vier pedagische basisdoelen van Marianne Riksen- Walraven. Deze vier basisdoelen houden het volgende in:

- Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid

- Het bevorderen van persoonlijke competenties van kinderen

- Het bevorderen van sociale competenties van kinderen

- Het belang van normen en waarden